Ajalugu

Juba septembrist 1964 a alustas tööd Linnuvabriku lastead kolmetoalises korteris. Liitrühm 25 lapsega sai minilasteaiaks majanditöötajate lastele, sest uue lasteaia ehitamine venis. Viieliikmelise meeskonna juhatajaks sai Ilme Pruun.

1966 a veebruaris valmis uus avar lasteaed 90-le lapsele. Ruumi jätkus 3-le aiarühmale ja ühele sõimerühmale ning 20-le töötajale. 1968 a haaras juhatajaohjad enda kätte energiline Aime Kaare.

Iibeprobleemi polnud, vajadus suuremate ruumide järele aina kasvas. 1976.a. lisandusid 4-le rühmale veel 2 rühmaruumi ja avar valgusküllane saal.

  Kuna oli Näidislinnuvabrik, siis pidi olema ka näidislasteaed. Nõnda, kuidas anti majanditele autasusid, sai ka Linnuvabriku Lasteaiast – Oktoobrirevolutsiooni 60.Aastapäeva Nimeline Tööpunalipuordeniga Tallinna-Näidislinnuvabrik-Sovhoosi

Lasteaed. Külalisi  käis Moskvast, Murmanskist,Ukrainast, Aafrikast ja Hiinast.

Linnuvabriku direktori Aleksander Linnu eestvedamisel avati Lool 1.septembril 1982 a Eesti esimene Lasteaed Algkool. Kohal olid kõrged külalised – Elsa Gretškina, Rein Ristlaan, rajooni ja külanõukogu esimehed. Algkool töötas 1987 a kevadeni, sest sügisel avas Loo Kool oma uhked uksed.

Hakkasid puhuma vabaduse tuuled. Majandi auväärsest pikast nimetusest sai TallEgg , külanõukogust vald ning Loo Lasteaiast tema allasutus. 1989 aastast kannab Loo lasteaed PÄÄSUPESA nime.

Aastatel 1998-2000 toimus Loo Lasteaias kapitaalremont, mis andis uue ilme kogu majale.

Kuni 2005 a juhtis lasteaeda Aime Kaare ning pea sama kaua oli muusikaõpetajaks Kai Müürsepp. Kauaaegsetest endistest ja praegustest töötajatest väärib nimetamist –   Ellen Parve, Kristi Rootslane, Anne Luhaäär, Hildegard Leimann,Olvi Raud, Elve Elb, Laine Käsper, Velve Lepp, Loore Tiitus, Irma Virkunen ning Veera Andresson.

Alates 2005 a jaanuarist on Loo Lasteaed Pääsupesa juhatajaks Katrin Paldermaa.