Eripedagoog

 

Eripedagoog aitab märgata ja määratleda eelkooliealise lapse võimaliku lisaabi vajaduse õpikeskkonnas, sh teostab lapse arengu hindamist.

 

Eripedagoog toetab ja arendab lapse:

*kognitiivseid funktsioone (taju, mälu, mõtlemine),

*tähelepanu- ja keskendumisvõimet,

*esmaste õpioskuste kujunemist,

*käelisi oskuseid (sh korrigeerib pliiatsihoidu),

*kõne arengut,

*sotsiaalseid- ja enesekohaseid oskuseid.

 

Samuti nõustab ja juhendab eripedagoog lasteaia personali, aitab leida sobilikke metoodikaid ja toetab õpetajat nende rakendamisel rühma tingimustes. Eripedagoog nõustab ka lapsevanemaid lapse eakohast arengut puudutavate küsimuste osas ning jagab nõuandeid lapse arendamiseks kodus.

*Lapsega läbi viidavate arendavate tegevuste aluseks on Koolieelse Lasteasutuse Riiklik Õppekava ning lapse senine arengutase.

 

Eripedagoogi tööpäevad:

  • 02.10, 10.10, 16.10, 31.10.2018;
  • 01.11, 23.11, 27.11, 30.11.2018;
  • 03.12, 12.12, 14.12, 17.12.2018.

 

Lapse arengut puudutavate küsimuste korral võite ühendust võtta Agnes Aasmäe’ga Eliisi sõnumite kaudu, kui ka leppida kokku kohtumise lasteaias vestlemiseks.